Velkomen til Breim si sone!

Bygda Breim finn du midt i Sogn og Fjordane. Faktisk er det ca. ein time med bil til Førde, Florø, Eid, Stryn og Sogndal. Med andre ord kanskje den mest sentrale plassen i fylket ;-)

Les meir om sona her

Nye bilder

Bygdenæringsdagar i Stardalen. 26 og 27 april 2014.

Vi har i år ca 30 utstillarar. Med alt frå design,keramikk og glaskunst, smykker av gull og sølv,

heimelaga bakst, Bruktmarked, produkt av saueskinn, Trollfigurar i heiltre, honning og hudpleieprodukt, og mykje meir.

Sportsfiskesida informerer .....

Ønskjer du å registrere deg – klikkar du her…..

PROFFEN CUP PÅ VASSENDEN

Jølster Mottak, Niso og Jølster Fotball ynskjer velkommen til fotballturnering.

• På Øyaflata på Vassenden

Paneldebatt på Skei tysdag 3. september

Tema: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?

Det private næringslivet i Sogn og Fjordane spelar ei svært sentral rolle i utviklinga av fylket vårt. Det same gjer ein velfungerande og effektiv offentleg sektor.

Hybelhus på Byrkjelo

Er det ønskelig med hybelhus på Byrkjelo?

Da kan ungdommene lett komme seg med buss til Eid, Sandane og Førde.

Fylket si største kåring av sau.

Laurdag 6.oktober kl.10.00 inviterar Breim Sau og Geit ilag med Gloppen Sau og Geit alle saueinteresserte til Fjordhestgarden i Breim. Heile 130 værlam skal vurderast av dommarane denne dagen. Framtidas avlsdyr frå Hyen, Sandane og Breim skal vurderast utover laurdagen. Arrangøren ynskjer å skape ein familiedag med ulike aktivitetar for store og små i Ridehallen på Norsk Fjordhestgard. Det vert muleg å kjøpe seg betasuppe, kaffi og kaker i kafeen på låven.

Arrangører legg opp til aktivitetar for familien som natursti, riding, gjetarhundoppvisning og lotteri.

Fjelltur Sandane til Kandal.

Laurdag 4. august, Mardal Skule

DEN HEMMELEGE SKATTEN PÅ NES I KANDAL

Ola Jakobsen var ein uvanleg rik mann som levde på denne garden først på 1700-talet, fortel bygdebokforfattar Per Sandal og fortel vidare: J. Aaland kom over ei gammal segn som truleg var knytt til denne mannen:

”Ein mann, Anders p. Ness, var sværande rik. Daa det vart ufred i landet, gøymde han pengane sine under ein hiller der han grov dei ned. Daa han låg for døden, bar dei honum ut i stovedøri so han kunde syna dei kvar skatten var. Han var da maallaus og kunde difor berre venda augo i den leid der pengane laag. Dei grov og leita lenge, men fann ikkje noko.”

Kandalen - kva tyder namnet?

Kan nokon hjelpe meg med opphavet til namnet Kandalen ? O.Rygh i Norske Gaardsnavne foreslår “den kolde dal” med tanke om at KAN (førestavinga) truleg er ei omskipling av konsonantar opp gjennom hundreåra. Men han er og inne på at KAN også mogelegvis har opphav i KANE gammalnorsk for skål med handtak, det kan også bety slede (kanefart) eller båt.

Finst der landskapsformer som kan ha gjeve dette opphav til namnet? Sjølv kom eg til å tenkje på ei kanne med spisst lok, “jordhaug-pyramiden” borte i Kandalen kunne minne om det.

Gloppen som reisemål

Vi inviterer alle interesserte til oppstartsamling for prosjektet «Gloppen som reisemål», fredag 27.04, kl 10-15 på Gloppen hotell. Gründerar, grunneigarar og aktørar innanfor reiselivsbransjen er spesielt invitert.

Meir informasjon finn de her

Fagmøte Sau på Fjordhestgarden i Breim.

Sau i Jølster og Gloppen.

Breim Sau og Geit ynskjer å bidra til å auke kunnskapen kring sau i distriktet.

Lysistrata...bør sees!

Jeg kommer rett fra generalprøven på Lysistrata ved Firda vgs. Denne forestillingen anbefales på det sterkeste! Humor, godt skuespill og høy kvalitet på dans og musikk. Absolutt noe man bør få med seg. Dette er mye mer enn en vanlig skoleforestilling. Høy kvalitet på både elevene som deltar og selve arrangementet. Les mer om arrangementet på “hjemmesiden” til Firda.

Forestillinger lørdag og søndag kl 18.00.

Breim Sau og geit.

Breim Sau og Geit er i gang med eit nytt arbeidsår. Nytt styre er på plass.

Nyvald leiar for laget er Vidar Sandal med nestleiar Janne Håheim, som og har ansvar for aktiviteten kring gjetarhund. Andre i styret er Reidar Sandal,sekretær og Lars Myklebust,kasserar. Styremedlemar er Jonfinn Bø og Atle Løvland. Varapersonar er Atle Støyva, Nils Even Bjørnarheim og Johnny Frøystad.

Flyttesalg hos Sandane Rør

Eg er langtidssjukmeld og ønsker då å flytte til mindre lokale – då skal eg ha salg på (nesten) alt i butikken. Er du “handyman” …finn du deg sikkert noko du kan nytte deg av. Har og nokre brukte ting. Noko er til og med GRATIS. (sjå bilder på linken under – NB: Det kjem meir utover veka)

Utanfor butikken står det og gratisvarer – eks 17mm kovaskåler og anna “småting” – berre å forsyne seg :-)

Etterlysing....

Hallo godtfolk i Breim og nærliggande sokn. Eg syner til ei noko dramatisk overskrift av den enkle grunn at no står eg i beit for løysingar. Ingen er bortkomen eller på annan måte ikkje der dei skal være, men eg er altså på ei autofil jakt som med tradisjonelle metodar har synt seg resultatlaus.

Eg søker i utgangspunktet ein delebil av typen Datsun 720 pickup. For nokon også kjent son Nissan KingCab. Rust og skråmer, skilt eller ikkje har inga betydning då det er drivverk som er det viktige, fortrinnsvis ei girkasse til diesel. Om ein sit på annan pickup av japansk opphav frå tida opptil 1985 er det av interesse so lenge den startar. Synfaring og henting vert ordna, og sjølvsagt kontant i neven.

Country

Knutepunktstatus til Breim, Gratulerer!
Fint med val, då kjem det gjerne litt lekkasjar frå budsjettet :)

Meld deg inn i valsona for Gloppen

Firda inviterer og oppmodar alle politikarar og veljarar i Gloppen til å bli medlem av vår nye valsatsing for kommunevalet i 2011.

Det er oppretta ei valsone for kvar kommune i dekningsområdet vårt, og ei for fylkestinget.

Dagen derpå....

Etter gudstenesta på 17 mai i Breim, var det nedlegging av kransar ved dei to minnestøttene over falne i siste krig. Dette er ein god og fin tradisjon. Diverre ser vi mindre og mindre av sjølve minnesmerka, og for å lese skrifta må ein bakom “buskaset”. Eg kan ikkje sjå at desse buskvekstane i fronten av støttene har noko der å gjere, og oppmodar soknerådet om å få dei fjerna. Det har vore meininga å ta bilde av minnestøttene til bruk i jubileumsboka om idretten i Breim, men då må ein kunne lese det som står skrive der.

Gebyr på giro ifrå legesenteret - likar det ikkje !

Min far har vore på legesentertet- betalingsterminalen var i ustand (visstnok ikkje første gong) – då er det urimleg og direkte feil at bruker (passient) skal betale 45 kroner i gebyr for girobetalïng.
Det er no mi meining. (For å spare yttreligare gebyr i banken – betalar eg slike rekningar i nettbanken – for far og mor).

Alpinkurs for damer!

Har du lyst til å lære deg å stå på slalomski eller treng ei oppfrisking av gløymde kunster?

Vi gjentek suksessen frå 2009 og arrangerar nybyrjarkurs KUN for damer fredag 28. og laurdag 29. januar. Vi vil ha bakken heilt for oss sjølve og disponerer det nye barnetrekket fredag og barnetrekk + hovudtrekket laurdag. Er du usikker på om dette er noko for deg, treng du ikkje bekymre deg for utstyr etc. Breimsbygda Skisenter stiller med gratis utlån av tipp-topp utstyr som du får låne fredag og heile laurdag. Heiskort er og inkludert i prisen.

Oppdatering Skiinfo

I fjor vinter påpeikte eg at det på Nrk sogn og fj. sin Skiinfo oversikt mangla Breimsbygda Skisenter, no e dei komne med men som einaste skisenter har dei framleis ikkje oppdatert noke denne sesongen. Når ein betalar for å vere med og ikkje minst for å dra skifolket te Utvikfjellet, so burde ein vel oppdatere jevnleg?

Nøtteskrike på fuglebrettet

Kanskje ikkje så uvanleg med nøtteskrike på brettet, har hatt ekorn og…men kjekt å “fange” med kameraet… :-)

Idrettsbasar BBIL søndag!

Den årlege idrettsbasaren blir arrangert i Breimshallen søndag 28 november kl. 1400. Vi kan love mange flotte vinstar og go basarsøje.

Det blir også i år moglegheit for å selje og kjøpe brukt ski og vinterutstyr.

Breim

Følges av 248 medlemmer.

Velkommen til Breim si sone Mer om sonen

Origo Breim er en sone på Origo. Les mer
Annonse