Viser arkivet for stikkord verkstad

Byrkjelo Musikkverkstad tar i mot fleire brukarar

Det vart tidlegare annonsert at Byrkjelo Musikkverkstad ønskar seg nye brukarar. Det vart ikkje noken respons, kanskje for det at tidspunktet var på samme tid som en del andre arrangemang.
Eg/Vi ønskar at dei som har lyst tar kontakt. Det vil og være en fordel om det er voksne som har lyst til å være med.

Helsing Kurt.