Viser arkivet for stikkord ungdom

TNI (Byrkjelo Musikkverkstad) vant Mødrenes Hjerter

30.09.2008

Eg må på vegner av The Naked Inhabitants og Byrkjelo Musikkverkstad få takke for den store oversakelsen som fann stad under Ungdommens Kulturmønstring 2009. Gloppen.
Breim Kvinne & Familieforbund overaska med å tildele oss en gåvesjekk på 8000 kroner. Det fins ikkje andre ord på det enn……..Vi vant i allefall mødrenes hjerter.
Gunnvor Sunde delte ut prisen frå Breim Kvinne & Familieforbund på slutten av UKM 2009 med jublande publikum i salen. “Dette var stort for oss”

Tusen Takk Breim Kvinne & Familieforbund for støtta.

Helsing : Ozan Drøsdal, Eskild Skinlo, Alexander Skinlo, Robert Sunde, Kurt Inge Hjelle, Jan Sebastian,G.Hole, og Kurt Hjelle (ansvarleg).

Byrkjelo Musikkverkstad tar i mot fleire brukarar

Det vart tidlegare annonsert at Byrkjelo Musikkverkstad ønskar seg nye brukarar. Det vart ikkje noken respons, kanskje for det at tidspunktet var på samme tid som en del andre arrangemang.
Eg/Vi ønskar at dei som har lyst tar kontakt. Det vil og være en fordel om det er voksne som har lyst til å være med.

Helsing Kurt.

bLAN - The Phoenix arrives

I løpet av helga 20. til 22.februar, skjer det på nytt i Breimshallen. bLAN – Breim sitt tradisjonsrike nettverkstreff, går av stabelen desse dagane. Og her er det noko for ein kvar smak! Pizza Grandiosa, betasuppe og brusflasker tett omslynga av datamaskiner, trøtte ansikt og iherdige museklikk..

bLAN samlar born og unge frå heile fylket, og dei seinare åra har det blitt vanlig med eit dataparty óg i vinterferien. I starten var det berre haustferien som blei benytta innandørs framfor dataen, men no inkluderar vi altså vinterferien i det gode selskap. bLAN – Light er konseptet, og det er populært blant dei unge! 87 påmelde innan fristen, samt ei heil mengd utan datamaskin, sørgar for at det blir både sosialt og kjekt i hallen.

bLAN skal vere eit rusfritt arrangement, og foreldre skal ikkje vere bekymra for å sleppe sine unge håpefulle på treff i hallen! Difor har vi nulltoleranse når det gjeld bruk av alkohol under treffet. Vi veit diverre at det ikkje alltid blir respektert, men vi kan garantere at det vert slått hardt ned på alkoholbruk om dette blir oppdaga. Bortvising frå arrangementet er straffereaksjonen, og vi må diverre innsjå at det i løpet av første dag blei benytta slik reaksjon 7 gangar. Vi vonar at vår restriktive holdning til alkohol medfører at det neste år blir null slike reaksjonar!

Men storparten i Breimshallen denne helga, er her for å vere sosiale! Og det greier dei til gangs. Konkurransar går jamnt og trutt, interne “stridighetar” blir utkjempa i nettverket, ein delar erfaringar og diskuterar.

Vi i arrangørgruppa er glade for at folk frå heile fylket vel å legge ei helg til Breimshallen – og bLAN. Alt i hallen skjer på dugnad, vi får god støtte frå eksterne bedrifter mtp. utstyr og vi har god hjelp i lokale krefter som stiller på og tar ansvar. I tillegg har vi ein god dialog med Politiet, som tar turen innom og er synlege i løpet av både fredag og laurdag.

Om du har lyst til å ta turen innom, eller evt. gå ei lita vakt i løpet av kvelden/natta, er du sjølvsagt velkomen til det! Ta gjerne med deg laptop’en, så stiller vi ei kanne kaffi og ein vest til rådighet. Alle bidrag er sjølvsagt velkomne.