Viser arkivet for stikkord treff

Norsk Country Treff 2009

Sidan Firda og NRK S&Fj. ikkje hadde høve til delta på gårsdagens pressekonferanse for å dekke fylkets største kulturarrangement vil eg gjerne gjengje litt av innhaldet som blei presantert. Som det vert referert til i dagens avis satsar festivalen på å forbedre seg ytterlegare på vakthald for å kunne luke ut uønska hendingar. Frå før brukar festivalen store ressursar på å leige inn profesjonelle vakter samt politi. For 2009 vil ein bruke endå større ressursar for å auke kvaliteten for våre gjester ytterlegare.
Ein satsar og på og ha større fokus på miljøet og har inngått eit samarbeid med Gloppen Kommune og SFE for å få på plass sertifiseringa ´Miljøfyrtårn´. Dette er noko ein vil jobbe med både på kort sikt og med eit lenger tidsperspektiv. På pressekonferansen blei det presantert tal for 2008, noko som viste solid økonomi og god publikumsvekst.
For årets arrangement vart og presantert nye konsept. Ein satsar blant anna på Barnas Countrytreff. Dette er eit eige opplegg for born i barnehage og grunnskule -alder. Arrangementet vert i Trivselshagen i samarbeid med Gloppen Folkebibliotek fredag 10. juli. Dette er ei vidareutvikling av fjorårets ´Blågress for smågress´ som vart ein stor suksess i 2008. Festivalen vil og lage eit opplegg for dei eldre i kommunen men eigne arrangement på Gloppen Sjukeheim og bukollektiva i Breim og Hyen.
Du finn meir informasjon på Sunmørsposten sine nettsider her
Vi reknar og med at Firda Tidend har fyldig reportasje i mandagens avis.

NCT logo