Viser arkivet for stikkord skule

Kjære sambygding!

I ei undersøking blant skule- og barnehageforeldre på Reed, viser det seg at 85% vil ha ein framtidig skule på Reed! Difor vil vi vise at vi står samla om framtidig skulegang ved Reed skule – som dagens skule eller som småskule med 1. til 4.klasse. Og då treng vi hjelp frå deg og dine. Vi vil samle minst 85% av innbyggjarane på Reed ved Reed skule måndag 16.03 klokka 16:30 – og vise at vi står samla i vårt krav om å behalde skulen i bygda!

Vi skal saman vise Gloppen Kommunestyre at det kan gjerast like gode innsparingar på VÅRT forslag, som på Rådmannen sitt – utan å endre skulestrukturen i Breim nevneverdig!

MØT OPP!