Viser arkivet for stikkord rygg

Total mangel på respekt for Gloppen kommune sin økonomiske situasjon

Når Rygg og Nesjane går til det det skrittet, å sabotere innsparingane dei folkevalde har arbeidd fram, å starte privat skule, er det som å skite i eige reir. Ettersom kommunen må yte tilskot til denne, vert dei innsparingane som nedlegginga av skulen på Rygg gav sterkt redusert. Det kan resultere i at det må kuttast enndå mei andre stader. Reknar då med at politikarane føl så godt med at dei innsparingane vert tekne i dette området, slik at vi som allereide har teke vår del av ansvaret, ikkje må ta Rygg og Nesjane sin del også!