Viser arkivet for stikkord kunnskaphusdyrsmåfe

Fagmøte Sau på Fjordhestgarden i Breim.

Sau i Jølster og Gloppen.

Breim Sau og Geit ynskjer å bidra til å auke kunnskapen kring sau i distriktet.
Det er eit mål å auke produksjonen av lammekjøt i Nordfjord og Sunnfjord.
Vi meinar at sauenæringa i vårt område treng ei fornying og eit løft,slik ein registrerar innan både geit og ku. Breim Sau og Geit vil saman med laga i Jølster, Gloppen og Hyen invitere sauenæringa i Gloppen og Jølster, til samling på Norsk Fjordhestgard tysdag 27.mars kl. 19.30. Tema for kvelden vert førebuande tiltak før beitesesongen.
Diskusjon kring ,alveld, flott, snyltarbehandling og andre aktuelle utfordringar kring beiteslepp. Veterinær Anne Berit Selle informerar og svarar på spørsmål.
Ta turen til fjordhestgarden denne kvelden og få ny og oppdatert kunnskap.
Grim Erik Gillestad frå Felleskjøpet deltek og informerar om nye sortar og kunnskap kring kraftfor til sau.
Vel møtt til ein sosial kveld kring kaffikoppen og litt enkel servering.

Helsing Sau og Geit i Jølster, Gloppen, Hyen og Breim.