Viser arkivet for stikkord krise

Nedlegging av skoler og nedskjæring i kommunen

Så fort vi (kommunen) var ute av “Robekklista”, var det om å gjøre å bygge Næringshagen så fort som mulig før de kom på lista igjen. Jeg tror de fleste tilbudene på Sandane hadde lokaler, men det kan hende at de kanskje måtte pusses opp og evt. utvides om mulig, og det hadde vært mye billigere enn å bygge Trivselshagen. Jeg mener at menataliteten er helt feil. Man må først kunne drifte det man har før man kan hive seg rundt og bruke penger man egentlig ikke har råd til. Fremtidige inntekter fra kraft skal finansiere Trivselshagen…..tenk om vi heller kunne utvide tilbudene istedenfor å innskrenke…tenk om de kunne ha godt med penger på “bok” og gitt gode og nye tilbud til sine innbyggere? Det hadde vært noe det
Og det viser seg at det er i de sentralestrøk / Sandane at det skal utvides, selv om det også der evt. skal legges ned og sentraliseres skoler. Hva med oss i utkantstrøkene? Skal det bare skjæres ned her?

Jeg har også hørt en versjon av en “innbygger” at "når vi nå fikk Trivselhagen, ville den kompetansen med å bygge Trivselhager bli etterspurt i andre landsdeler….. og det ville bli så populært med Trivselhager at de som jobbet med dette prosjektet på Sandane ville bli en ettertraktet arbeidsgruppe. Og etter at Trivselhagen var bygget ville det flytte mange fler mennesker til Gloppen.!Jeg kan ikke tro hva jeg hører…dette er jo helt sprøtt. Det er faktisk ingen sensasjon vi snakker om her! Det er bare bruk av midler vi ikke har som er brukt til å samle mange aktiviteter i nye lokaler i et nytt bygg…Men jeg venter i spenning!

Kommunen har ikke råd til å ta vare på de gamle, de har ikke råd til å ta vare på de unge. De sier opp folk i ulike stillinger, og nå ser det ut som lærerene står for tur…. Gloppen kommune kommer til å få færre innbyggere, da det ikke er jobb å få for de som mister jobbene. Da går kommunen glipp av eiendomskatt, personinnskatt og tilbakeførsel av noe “statsskatt”.

Det ble sagt på møtet på Byrkjelskolen at hvis de legger ned bassenget på Byrkjelo, skulle ungene bli kjørt til Sandane for intensiv svømming, fordi den hallen driftes av fylkeskommunen…..og da koster ikke dette Gloppenkommune noen ting.
Ungene på Byrkjelo og Reed? var uten badetilbud i 4 år, og de ble ikke kjørt til Sandane for bading en eneste gang. Hallen på Sandane er sprengt fra før etter som jeg forstår, det er ikke alle skolebarn på Sandane som får bade engang. Men dette er typisk politisk preik, de sier en ting men gjør noe annet. Hvis man ikke følger med litt selv, er det fort gjort å bli lurt..

Nei vi må få noen økonomer inn i kommunen som kan lese budsjetter, og lese debet mot kredit, og se hva man da har igjen. …Ingen hender – ingen kake! Sånn er livet.

For at kommunen har gjordt feilvuderinger og feilinnvesteringer skal alle innbyggerene i kommunen lide – Jeg synes dette er helt hårreisende!!!

Når det gjelder sammenslåing av skolene har jeg kun positive synspukter på dette, når det gjelder utviklingen for vår neste generasjon. Men det er ikke bra for de som mister jobbene, fordi det er ikke mange ledige stillinger i Gloppen.Og da blir det utflytting som er alternativet.

Men hva får vi gjort med situasjonen, annet enn å erge oss over at vi i utkanten mister flere og flere tilbud…Til og med juletre må vi skaffe selv….men det er jo ikke noe problem med en slik flott dugnadsånd som finnes i bygda vår. Det er mye som driftes på dugnad både innen idret og den flotte idretsklubbe ol. Det er bra for oss at det finnes ildsjeler. Og alle stiller villig opp på dugnad til fesses innteresse, om det seg er på Reed eller Byrkjelo eventen er.

Det har vært skrivd flere ganger i avisen at det vil bli strid mellom Byrkjelo og Reed igjen, hvis man legger ned enten Reed eller Byrkjelo skole…dette kan jeg ikke forstå. HVA GÅR DENNE GAMLE STRIDEN UT PÅ? Er det det at hver lille grend skal ha sin egen skole?? Nei vi må nok sivilisere oss litt, og opptre sammen. Ikke pga. at kommunen skal spare penger, men det er mange klasser det er få elever, og da er det vel rom for å slå disse sammen, istedenfor å ha små klasser og delte klassetrinn i samme rom. Vi kan jobbe sammen både de fra Reed og de fra Byrkjelo, det er jeg sikker på.

Til sist vil jeg si “-nei vi får satse på turistnæringen…de kjører langt og forurenser mye for å kunne komme inn i vår ville og flotte natur, de legger ikke igjen store summene i butikkene, men gå på tur, det ønsker de…..” Hva med å bygge ut de ressursene vi grunneierene eier til miljøvennlige kraftverk uten å ødelegge naturen? ( Vi trenger bare å gjøre noen små justeringen, —grave ned rør (det gror over etter noen år), bygge et kraftverksbygg), og lage et vannspeil på kanskje 1dk som tar seg fantastisk flott ut. Det er grønn energi som bidrar til mer Norskprodusert strøm. Dette er med å opprettholde beboelsen i Gloppen, kommunen får skatt, og det går også igjen tilbake til innbyggerene i Gloppen kommune. Og ikke minst…turistene kan fremdeles oppleve vår spektakulære natur!

Jeg vil ønske alle innbyggere en god fremtid, selv om det er fylt med omdisponeringer,nedsjæringer og noen sosialiseringstiltak. Dette klarer vi!