Viser arkivet for stikkord kåring

Fylket si største kåring av sau.

Laurdag 6.oktober kl.10.00 inviterar Breim Sau og Geit ilag med Gloppen Sau og Geit alle saueinteresserte til Fjordhestgarden i Breim. Heile 130 værlam skal vurderast av dommarane denne dagen. Framtidas avlsdyr frå Hyen, Sandane og Breim skal vurderast utover laurdagen. Arrangøren ynskjer å skape ein familiedag med ulike aktivitetar for store og små i Ridehallen på Norsk Fjordhestgard. Det vert muleg å kjøpe seg betasuppe, kaffi og kaker i kafeen på låven.
Arrangører legg opp til aktivitetar for familien som natursti, riding, gjetarhundoppvisning og lotteri.
Publikum skal og tippe kor tung gamleværen er blitt. Det vert flotte premiar.
Dette vert den store dagen for sauehaldarar i fylket til å sikre seg gode avlsdyr frå den største utstillinga i fylket.
Arrangøren ynskjer alle interesserte vel møtt til til ein triveleg dag på Fjordhestgarden i Breim.

Vel møtt.
Helsing Breim og Gloppen Sau og Geit.