Viser arkivet for april, 2012

Kandalen - kva tyder namnet?

Kan nokon hjelpe meg med opphavet til namnet Kandalen ? O.Rygh i Norske Gaardsnavne foreslår “den kolde dal” med tanke om at KAN (førestavinga) truleg er ei omskipling av konsonantar opp gjennom hundreåra. Men han er og inne på at KAN også mogelegvis har opphav i KANE gammalnorsk for skål med handtak, det kan også bety slede (kanefart) eller båt.

Finst der landskapsformer som kan ha gjeve dette opphav til namnet? Sjølv kom eg til å tenkje på ei kanne med spisst lok, “jordhaug-pyramiden” borte i Kandalen kunne minne om det.

Gloppen som reisemål

Vi inviterer alle interesserte til oppstartsamling for prosjektet «Gloppen som reisemål», fredag 27.04, kl 10-15 på Gloppen hotell. Gründerar, grunneigarar og aktørar innanfor reiselivsbransjen er spesielt invitert.

Meir informasjon finn de her

Les meir om prosjektet her: http://friluftssenteret.net/

Arrangementet er gratis, men lunsjen kostar 200,-
Påmelding til magne.larsen@sfj.no