Fjelltur Sandane til Kandal.

Laurdag 4. august, Mardal Skule

Lokallaga i Breim, Gloppen og Hyen Sau og Geit skipar til fjelldag komande laurdag.
Arrangøren oppmodar alle som likar fjelltur i nærliggande kommunar om å verte med denne dagen.
Fjellturen går i roleg tempo slik at den og passar for familiar, uansett om du held husdyr eller ikkje.
Turen går frå Jardalen på Sandane til Ytre Kandal / Nes-støylen. På Ytre Kandal / Nesstøylen kan du sjå koking av geitost i meieriet. Helga Kvamsås frå Tine og representant frå fylkesmannen si landbruksavdeling vert òg med på turen. Kontaktpersonar er Kjell Mardal og Vidar Sandal.
Om kvelden vert det sal av grillmat og flakedans.
Det er høve til overnatting på støylen og det vert også sett opp skyss tilbake til Mardal skule.
Vel møtt til ein triveleg og sosial dag i fjellet med litt faglege innslag.

Mer informasjon:nsg.no
Billettar:

Påmelding til Kjell Mardal, Sandane eller Vidar Sandal, Breim.

Arrangør:

Gloppen og Breim Sau og Geit.

Vist 131 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder