bLAN - 10 år!

Fylkets største dataparty bLAN blir arrangert for tiande gong 2-4. oktober. Mellom 120-150 ungdommar er venta til Breimshallen denne helga. Her vert det konkurransar og mykje moro!
BLAN er eit sosialt treff, der folk med forskjellig grad av interesse for data møtast.
Aldersgruppa er i snitt rundt 16 år. Vi har ikkje noko nedre aldersgrense men vi anbefalar ikkje at yngre deltakarar (10-13år?) er tilstades heile døgnet. Det går ofte ‘sport’ i og vere opp lengst mogleg, så det kan vere ein fordel å få dei unge håpefulle heim eit par timar i døgnet slik at dei vert utkvilte.
Datapartyet er eit rusfritt arrangement med sterk fokus på at alle skal trivast heile helga.

bLAN blir arrangert av ein gjeng ildsjeler som legg ned mange timar jobb før, under og etter arrangementet. Det er gledeleg å sjå at nye krefter vekst fram og tar ansvar!
Vi er alikevel avhengige av hjelp frå vaksne (foreldre) personar til enkle oppgåver som rydding, nedrigging og vakthald.
Har du moglegheit til å hjelpe oss, kontakt underteikna på tlf 93009383 eller e-post vegar@breim.no

Vist 188 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det var tider det, når alle hadde CRT og offwhite kabinett utan neonlys, vannkjøling og plexiglas.. :-)

Annonse

Nye bilder